Renhold

Clausensvej 20

3200 Helsinge

Tlf : 50 10 20 50

Mail : juletr@email.dk

Renhold

 

Nyanlagte juletræskulturer skal renholdes de første 5-6 år efter udplantning. Shropshire (vores fårerace) anvendes med gode resultater, og er derfor mest brugt. Generelt foretrækker de urter, græsser og blade fra buske og træer i nævnte rækkefølge. Fårenes græsning er blandt andet afhængig af planternes fordøjelighed, protein- og mineralindhold samt smag. Planter med lav fordøjelighed æder fårene kun i mangel på andet.

Der vil ofte være en vis nedtrampningseffekt på planter, som fårene ikke æder. Dette er en stor lettelse, når der skal slås med le, idet kulturplanterne da er nemmere at få øje på. Fårene omdanner ved deres græsning uønsket vegetation, der konkurrerer med kulturen om lys, vand og næring, til gødning og urin, der indeholder let tilgængelige plantenæringsstoffer. Det gavner kulturens vækst og farve og kan eventuelt erstatte tilførsel at handelsgødning. Hos os bliver der ikke brugt nogle form for sprøjtemidler

 

Made by Lindedahl 2012 ©